Appel hart

"An Apple a day, keeps the doctor away"

Dieetbegeleiding


U kunt voor ieder dieet bij mij terecht. Zoals voor een dieet bij allergie, diabetes, darmklachten, overgewicht, hoog cholesterol, maar ook bij ondergewicht, coeliakie, hypoglycaemie en zwangerschapsdiabetes. Gewoon van A tot Z, van allergie tot zwangerschap.


Eerste consult
Een eerste consult bestaat uit 50 minuten contacttijd. In het eerste consult krijgt u uitleg over het waarom van uw dieet, zodat u wijzer wordt in voeding. U kunt dan zelf beredeneren waarom iets beter wel of juist niet gegeten moet worden.

Wanneer het zinvol is wordt uw gewicht en buikomvang gemeten en besproken. Bijna altijd wordt een voedingsanamnese afgenomen. Tijdens dit vraaggesprek wordt gekeken wat u gewend bent te eten. Samen kijken we wat aangepast zou kunnen worden. De voedingsanamnese is de basis van uw dieet. Een deel van het consult bestaat uit administratie, rapportage naar de verwijzer, dieetberekening en het maken van een dieetlijst of dieetrichtlijnen. Hier bent u niet bij. Een eerste consult komt hierdoor op 75-105 minuten.

Een kort eerste consult bestaat uit 30 minuten contacttijd. In dit consult wordt de tijd met name besteed aan de voedingsanamnese. Er wordt gekeken wat u gewend bent te eten en welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn.

 
Vervolgafspraak
Een vervolgafspraak bestaat uit 20 minuten contacttijd en 10 minuten voor voorwerk/nawerk. Een vervolgafspraak komt hiermee op 30 minuten. In een vervolgafspraak probeer ik uw vragen te beantwoorden en kijken we samen naar oplossingen voor een probleem. Voor veel mensen is de diëtist een "stok achter de deur". Wanneer u dat wilt, dan zal ik dat ook voor u zijn, maar dan een stok om op te steunen, niet om mee te slaan.


Kort consult
Wilt u een kort consult, dan is dat ook mogelijk. Een kort consult bestaat uit 10 minuten contacttijd en 5 minuten voor voorwerk/nawerk. Een kort consult is niet geschikt voor het zoeken naar oplossingen, maar u heeft wel de mogelijkheid om vaker te komen.


Telefonisch consult
Ook telefonische consulten en consulten via de e-mail behoren tot de mogelijkheden.


Huisbezoek
Wanneer u niet naar de praktijk kunt komen, dan is een huisbezoek ook een mogelijkheid.