Appel hart

"An Apple a day, keeps the doctor away"

Kinderen en Active Kids

 

Zuigelingen
Zuigelingen en hun ouders worden op voedingsgebied begeleid door het consultatiebureau. Bij (verdenking op) (koemelk) allergie, bij groei- en gewichtsproblemen wordt de zorg overgedragen en is de hulp van een diëtist met ervaring op dit gebied essentieel. Ook voor deze voedingsproblemen kunt u bij mij terecht.

 

Peuters, kleuters, jonge kinderen en pubers
Bij iedere leeftijdsfase kunnen voedingsproblemen ontstaan. Slecht etende peuters, obstipatieproblemen, kinderen die geen vlees meer willen eten of kinderen die te dik worden. Ook dan kan hulp van een diëtist nodig zijn.

Voor kinderen die te dik zijn kan altijd een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur. Maar ook bestaat de mogelijkheid om mee te doen met Active Kids.

Active Kids is een fitness- en oefenprogramma bij Arcus Fysiotherapie. Het is speciaal voor kinderen met overgewicht. Een belangrijk doel van Active Kids is om de kinderen met overgewicht een nieuwe ’life-style’ aan te meten waarbij gezond eten en veel bewegen vanzelfsprekend is. Gezond eten voorkomt overgewicht, maar wát is gezond eten? Veel kinderen en hun ouders kunnen daar wel een steuntje bij gebruiken.

Bij Arcus Fysiotherapie kunnen kinderen tussen 10-18 jaar met obesitas aangemeld worden voor Active Kids. Het Active Kids programma duurt een half jaar. Gedurende dat half jaar sporten de kinderen bij Arcus Fysiotherapie en worden de kinderen en hun ouders voor het aanleren van een beter voedingspatroon door mij begeleid.