Appel hart

"An Apple a day, keeps the doctor away"

Vergoeding en tarieven

 

Vergoeding

De dietist zit in het basispakket. Dat betekent dat 3 uur vergoed wordt door de ziektenkostenverzekeraar. Het betekent niet altijd dat er geen kosten verbonden zijn aan een consult. Wanneer uw verplicht eigen risico (385,- euro) op is, dan betaalt u niets voor een bezoek aan de dietist. Is het verplicht eigen risico nog niet allemaal aan uw verzekeraar terug betaald, dan betaalt u het consult (of een deel ervan) zelf.

Verwijzing

In de meeste gevallen kunt u naar de dietist zonder verwijzing. Bent u echter verzekerd bij CZ, Delta LLoyd,  Ohra, De Friesland, VGZ of Zorg en Zekerheid dan heeft u wel een verwijzing van een arts nodig. Voor een huisbezoek is altijd een verwijzing nodig.

 

Tarieven
Deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg.

 

Behandeling per kwartier 15 euro


In deze praktijk is hiervan afgeleid:

1e Consult (5 x 1 kwartier)

75 euro

Dieet samenstellen+berekenen 30 euro
Vervolgconsult (2 x 1 kwartier) 30 euro
Kort vervolgconsult ( 1x 1 kwartier) 15 euro
Groepsbehandeling per kwartier p.p 15 euro
Toeslag voor huisbezoek 27,50 euro
1e kort consult (3 x 1 kwartier)  45 euro
Niet nagekomen afspraak  
1e Consult 60 euro
Vervolgafspraak 15 euro


Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
     
  2. de indirecte tijd: de tijd die besteedt wordt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.