Ingrid van Rijn, dietist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ingrid van Rijn, dietist dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail.

Denk hierbij aan:
- Naam , adres en geboortedatum
- BSN
- Telefoonnummer / mobiel nummer
- Gegevens zorgverzekering
- E-mailadres
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Ingrid van Rijn, dietist heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat vraag ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ingrid van Rijn, diëtist bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Ingrid van Rijn, diëtist zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Ingrid van Rijn, diëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Ingrid van Rijn, diëtist zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Ingrid van Rijn, diëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Ingrid van Rijn, diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingridvanrijn@wijzerinvoeding.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Ingrid van Rijn, dietist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via telefoon: 0575-84 44 20 of via mail: ingridvanrijn@wijzerinvoeding.nl

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Ingrid van Rijn, dietist dan kunt u contact met mij opnemen via 0575-84 44 20 of via ingridvanrijn@wijzerinvoeding.nl
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Locaties Ingrid van Rijn, diëtist

Woonzorgcentrum Polbeek

Woonzorgcentrum Polbeek

  • Van Dorenborchstraat 1
  • 7203 CA Zutphen
  • Dinsdagmiddag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

  • Paulus Potterstraat 40
  • 7204 CV Zutphen
  • U neemt de ingang "fysiotherapie"
  • Woensdagmiddag en vrijdag de hele dag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum De Hoven

Gezondheidscentrum De Hoven

  • Schoolstraat 2
  • 7205 BP Zutphen
  • Twee maandagen per maand ben ik op deze praktijk.