Verwijzing

U kunt zonder verwijzing naar de diëtist, maar bij sommige zorgverzekeraars komt u alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer u wel een verwijsbrief heeft. Dit vindt u in de polis van uw zorgverzekeraar.

Rapportage

Ik houd de verwijzend arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Deze rapportage vindt plaats aan het begin en einde van de behandeling . Wanneer u dit niet wilt kunt u dit aangeven.

Kosten

Per kalenderjaar is 3 uur dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. In de basisverzekering geldt voor volwassenen het verplicht eigen risico. Soms is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wanneer uw consulten niet meer voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, bijvoorbeeld bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren of wanneer u uw afspraak niet nakomt, ontvangt u zelf de rekening. Het tarief is € 15,00 per kwartier. Wanneer u komt via de ketenzorg dan zijn er voor u geen kosten.

Behandeltijd

De tijd die ik in rekening breng bestaat uit direct patiëntgebonden tijd. Dit is de tijd die ik besteed heb aan werkzaamheden waarbij u aanwezig was. het maken van een persoonlijk dieetadvies wordt ook in rekening gebracht.

Afspraak afzeggen.

Wanneer u een afspraak minimaal 24 uur van te voren afzegt, worden geen kosten in rekening gebracht.

NIVEL

Ik doe mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg. Gegevens worden anoniem verwerkt. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit aangeven.

Klantenervaringsonderzoek

Ik maak gebruik van Qualiview. Deze organisatie verzorgt de verzending per mail van een (geanonimiseerd) klantenervarings- onderzoek, de verwerking hiervan en rapporteert mij de resultaten. Met die gegevens kan ik de zorg verbeteren. Ik zal u toestemming vragen voor het toezenden van de enquête.

Privacy

Alles wat u met mij bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Klachten Bent u niet tevreden én komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE UTRECHT, info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch 030 - 31 00 929.

Locaties Ingrid van Rijn, diëtist

Woonzorgcentrum Polbeek

Woonzorgcentrum Polbeek

  • Van Dorenborchstraat 1
  • 7203 CA Zutphen
  • Dinsdagmiddag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

  • Paulus Potterstraat 40
  • 7204 CV Zutphen
  • U neemt de ingang "fysiotherapie"
  • Woensdagmiddag en vrijdag de hele dag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum De Hoven

Gezondheidscentrum De Hoven

  • Schoolstraat 2
  • 7205 BP Zutphen
  • Twee maandagen per maand ben ik op deze praktijk.