De dietist zit in het basispakket. Dat betekent dat 3 uur vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Het betekent niet altijd dat er geen kosten verbonden zijn aan een consult. Wanneer uw verplicht eigen risico (385,- euro) op is, dan betaalt u niets voor een bezoek aan de diëtist. Is het verplicht eigen risico nog niet allemaal aan uw verzekeraar terug betaald, dan betaalt u het consult (of een deel ervan) zelf.

Verwijzing

In de meeste gevallen kunt u naar de dietist zonder verwijzing. Bent u echter verzekerd bij De Friesland, dan heeft u wel een verwijzing van een arts nodig. Voor een huisbezoek is altijd een verwijzing nodig.

Locaties Ingrid van Rijn, diëtist

Woonzorgcentrum Polbeek

Woonzorgcentrum Polbeek

  • Van Dorenborchstraat 1
  • 7203 CA Zutphen
  • Dinsdagmiddag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

Gezondheidscentrum Arcus, ingang fysiotherapie

  • Paulus Potterstraat 40
  • 7204 CV Zutphen
  • U neemt de ingang "fysiotherapie"
  • Woensdagmiddag en vrijdag de hele dag ben ik op deze praktijk.
Gezondheidscentrum De Hoven

Gezondheidscentrum De Hoven

  • Schoolstraat 2
  • 7205 BP Zutphen
  • Twee maandagen per maand ben ik op deze praktijk.